26.04.2012

Våre planer for 2012

  • LYTT TIL UTTALEN: Siden de blaude konsonantene klinger som musikk i ørene, planlegger vi å få ekte sørlendinger til å lese inn ordene, slik at du også kan få en fullkommen lydopplevelse! Pensjonert lektor ved Katedralskolen Kristiansand, Ivar Nilsen, er førstemann vi vil prøve å få i studio... Foreløpig må du imidlertid nøye deg med det vakre skriftbildet av de blaude ordene.
  • UNDERSØGELSE: Mange sørlendinger veksler mellom harde og blaude konsonanter: sier du f eks "lyte eller lyde, løype eller løybe, tillit eller tillid, myte eller myde, pote eller pode, raute eller raude, skøyte eller skøyde, rype eller rybe"? 
  • ORDBOG: vi arbeider med ei ordbog, som vi planlegger udgitt før 2012 er omme. Mer kommer...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar