24.05.2012

Sørlendinger i streik eller streig?


Foto: Unio
Hva sier sørlendinger? Udtales det "streig" med blaud konsonant?
Etter lang vokal i trykksterk stavelse kommer som regel en blaud konsonant i sørlandsk, som f eks «steig»  for «steik». Men streikebegrepet er et engelsk låneord (strike work) som har kommet inn i norsk etter at språgregelen var virksom på 12-1300-tallet. Derfor har ikke streik blaud konsonant, og en udtale som "streig» blir mer tullesørlandsk, eller en udtale med «klissblaude» konsonanter (som forsker Helle Mellingen har kalt det). Bryder man streiken blir man "streikebryder" med "d" (ifølge forskningsbibliotekar Hilde Daland). Når det gjelder det man gjorde før streiken: "megling" kan det udtales med blaud konsonant på sørlandsk. Men det heter ikke Rigsmegler, "g" blir aspirert før "s": Riksmegler.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar