19.05.2014

Talefeil på bussen

Leserinnlegg i Kristiansand Avis

I Kristiansand udtales byens gader med g, og slig har det vært helt siden byen fikk gader. Men på AKTs busser heder det gate med t: Festnings-gatha rober stemmen opp, Markens-gathe, Henrik Wergelands-gathe. På sine nettsider skriver AKT at det å drive et kollektivsystem krever både helikopterperspektiv og tunellsyn på samme tid. AKT ønsker å finne den best mulige løsningen for så mange som mulig på samme tid, samtidig som en skal møde den enkelte reisendes individuelle behov. På sine nettsider sier AKT at de kun kan bli bedre gjennom «å høre hva våre kunder mener om oss».

Men er dette en serviceerklæring det arbeides systematisk etter? Kanskje kunne AKT se til Rogaland der Kolombus legger alle lydspor/taleopplesinger, som blir spilt på bussene, ud på ei nettside. Her kan kollektivreisende klikke seg inn og "hjelpe busselskapet å få lydsporene og uttale riktig." Kollektivreisende rogalendinger blir invitert med og si fra dersom man mener å ha hørt noe feil ombord. - og i så tilfelle skrive/si noen ord om hvorfor man mener at dette holdeplassnavnet burde uttales helt annerledes. Man kan til og med spille inn sin egen versjon med udtalen man mener er korrekt! Hva holder AKT fra å leve opp til sin egen erklæring og møde sitt publikums behov, som da også må omfatte det nye samtidssystemet med taleopplesing? Hva hadde skjedd om Agder Kollektivtrafikk hadde gjort som Kolombus i Rogaland og tatt kollektivreisendes medbestemmelse og tips om lokal kultur og stedsnavnskikk på alvor?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar