11.06.2015SkralFlørtal

Kan e flørte* me du? 
[*Flørt kommer av engelsk "flirt" som igjen kan komme fra fransk conter fleurette, som betyr å forsøksvis forføre ved "the dropping of flower petals", nærmere bestemt "to speak sweet nothings." jf Wikipedia]

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar