19.07.2015

Brennmaneider


- Maneidene er ei veldig gammel dyregruppe, 5-600 millioner år, sier Anders Jelmert, forsker ved Havforskningsinstituttet Flødevigen til Fødrelandsvennen (20.juli 2015). 
- Maneidene er 97% vann. De er i slekt med sjøanemoner og koraller og er en delvis primitiv dyregruppe (...) Maneidene er en av naturens suksesshistorier. Evolusjonen har ikke gjort så store grebene på den. En manet for 500 millioner år siden ville sannsynligvis sett nokså lig ut, sier Jelmert til Fædrelandsvennnens journalist Jostein Blokhus på Flødevigen. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar