19.07.2015

FUASørlandsordet kommer av det norrøne ordet for "vulva" fuð. Ordet er å finne på runeinnskrifter på trepinner og andre gjenstander fra nordisk middelalder. I Norrøn Ordbok finner vi tilnavnene: fuð-flogi: mann som flyktar frå si festmøy og fuð-sleikir(!).

I masteroppgaven Kjærlighet på pinne: Vertshusinnskrifter fra norske middelalderbyer ved UiO, diskuterer Kristiina Püttsepp hvordan fuð også kan ha betydd endetarmsåpning. Hun skrive at en slik tvetydig betydning "neppe kunne slippe unna runebrukernes oppmerksomhet: De kunne utnytte den bevisst og for morskap, når det gjelder å velge mellom hvilken kroppsåpning det dreier seg om." (2003:163).

På Sørlandet er det liden tvil om at det er rompe/bagende det er snakk om når mht til ordet FUA :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar