20.11.2015

Unngå Pibebrann

Om man fyrer med ved bør man ha kunnskab om hvordan man unngår pibebrann. 

Ikke brug våd ved - da går mye av energien til å koge opp og fordampe fuktigheden, og det blir oppsamling av sod i piba. 

Fyr med riktig trekk - ikke sprengfyr med lide luft, det kan skade ovn og pibeløb. Ikke brug for mye papir. 

Om ulykka ligevel skulle være ude og sodbrannen er et faktum, steng alt av luger og spjeld. Ring brannmannskab og hold øyet med piba. Etter sodbrann skal piba kontrolleres av feier.

Kilder: Varmefag, Brannvernforeningen, Vi i villa


#Udfordringer #Kuldeperioder #Smeigehøst
#ÅretRundtMedBlaudekonsonanter 

Skorsteinsfeier - renser din skorstein

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar