08.05.2016

Et sørlandsk Carpe Diem - Smeigedag feirer 100 år!

Ordet smeigedag er et sørlandsk udtrykk for en vakker dag - men i følge forfatter Vilhelm Krag ender smeigedagen i uvær. 

I novellen "En smeigedag," som først ble publisert i augustnunmeret av Tidens Tegn for nøyaktig hundre år siden, blir begrebet "smeigedag" introdusert av fisker og skrønemaker Ingomar, også kalt Ludefisken. Jeg-personen (Krag selv) stusser over ikke å ha kommet over uttrykket smeigedag tidligere selv, fra sine informanter. - Han har da reist kysten rundt og samlet inn ord og uttrykk "et snes år" med "ti-tolv notisebøger fulde?"

1915 var året den deprimerte forfatteren og firebarnsfaren ble skilt fra sin kone, forfatter Aleksander Kiellands datter, Baby. I tillegg herjet første verdenskrig udenfor norske kyster, og lig flød inn i den sørlandske skjærgård.  I Gunvald Opstads bok Fandango! En biografi om Vilhelm Krag, beskriver Opstad hvordan Krags svenske venn Birger Mörrner, oppdagelsesreiser, forfatter og greve, inviterte Vilhelm Krag til å feire nyttår med seg på sitt herskabelige Vita slottet i Östgöterland. Kanskje diskuterte de to vennene ordet "smeike/smek" der? På svensk betyr Smekmånad" hvetebrødsdager/honeymoon, og Mörner hadde selv benyttet ordet i sin opera i 1893, Kung Smek om Magnus den Gode.

I novellen ”En Smeigedag” bruger Krag begrebet til å tematisere verdens kontraster, lagt til den sørlandske skjærgård. Krag fletter sammen sommerlig idyll med krigens herjinger. I en av novellens mer grufulle passasjer, beskriver Ludefisken hvordan han og andre fiskere finner lig på lig, fra den pågående førsteverdenskrig, flydende rundt blant holmer og skjær. 

Smeigedag var et ord Krag valgte for å beskrive en verden som er vakker og grusom på én og samme tid, et slags sørlandsk "Carpe Diem." Grib det gode i verden, bekjemp grusomheden. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar