09.10.2016

Nyhedsunnviger

Folk med liden interesse for harde nyheder, og som ikke ønsker dyb informasjon om politikk, økonomi og samfunnsliv, verken på internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå. Det modsatte av en nyhedsunnviger er en nyhedssøger, som ønsker bred informasjon, refleksjon og dialog rundt det som skjer i verden. En del vil mene at Sørlendinger i god "Fiskeren Markus-tradisjon, "som samla gruppe kan betegnes som nyhedsunnvigere, men herværende redaksjon ønsker å pege på kjente sørlandsfødte, og nyhedssøgende nasjonale storheder som Henrik Wergeland og Camilla Collett for å balansere oppfatningen av sørlendinger. Mon tro var og er sørlendinger mer nysgjerrige og lesende enn senere forfattere som Scott og Krag ville ha det til?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar