12.02.2017

Javel - Sørlandsk konversasjonsleksikon :)

Fellesskab 
Fellesskab er å være sammen om noe og derigjennom føle en vis samhørighed. Felles kommer av norrønt "félagi" som betyr medeier, kompanjong. Skab betyr "form" samma som på engelsk: "shape." Det fins mange ulige fellesskab: Arbeidsfellesskab, Bofelleskab, Bilfelleskab, Dofellesskab, Europeisk felleskab, Familiefelleskab, Kjøkkenfelleskab, Kontorfelleskab, Sjebnefelleskab, Skabfellesskab, Språgfelleskab, Økonomisk felleskab.

Frostrøy

Frostrøyg dannes når varm, fuktig luft pustes ud i kald, tørr luft. Vanndampen i pusten blir kondensert, slig at det kommer ei lida sky ud av munnen fra de varme lungene bag ydderjakka. 


Olympiske Leger

De olympiske leger er et mesterskab som finner sted hvert fjerde år, som opprinnelig kommer fra det gamle Gregenland. Mesterskabet i modærne tid har flere forløbere, men sies å være gjenoppfunnet i Frankrige av Pierre de Coubertin på slutten av attenhundretallet. Han ønsket at legene skulle medvirke til internasjonal fred og fordragelighed. De olympiske leger har siden videreudvikla seg til å bli en konkurranse for profesjonelle idrettsudøvere, som holdes i ulige land hver gang. Paralympiske leger og ungdomsleger har kommet til i seinere tid. Vinterlegene består blant annet av aging, kunstløb, løbing, skiskyding, udfor, sommerlegene består av bryding, fodball og håndbag og skyding. 


Pudekrig

Pudekrig er en populær leg, der man kaster eller denger myge puder på hverandre. Som oftest bruges hodepuder med pudevar, og det kan ende i et hav av dun om pudekrigen tar fullstendig overhånd. Andre puder som vanligvis bruges til å støtte sidding og hvile, pyntepuder, gjemme-seg-bag-skumle-ting-på-tv-puder kan også bruges til denne gøye legen. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar