Litteratur om blaude konsonanter


 • Andreassen, Jostein (1992): Vilhelm Krag skriver... Avis- og tidsskiftsartikler av Vilhelm Kragh II. Eget forlag. Søgne.
 • Berg, Arngeir og Jorfald, Øyvind (2009): Ugler i mosen og 198 norske uttrykk som må reddes. Oslo: Pantagruel.
 • Berg, Gro Austenå (2007): Ud i båd. Om endring i forholdet mellom blaude og harde konsonanter i grimstaddialekten. Kristiansand: Hovedfagsoppgave ved Høgskolen i Agder.
 • Bergstøl, Janne (2007): Å ta med seg språket. Talemålsstrategier hos fire utflyttede Kristiansandere. Kristiansand: Hovedfagsoppgave ved Høgskolen i Agder.
 • Bondevik, Jarle, Nes, Oddvar og Aarset, Terje (red) (1997): Målsamlingar frå Christiansands og Agershuus Stifter av Ivar Aasen. Bergen: Norsk Bokreidingslag.
 • Johnsen, Arnulf (1942): Kristiansands bymål. Oslo: Bymålslaget.
 • Johnsen, Egil Børre (2006): Unorsk og norsk : Knud Knudsen : en beretning om bokmålets far. Tvedestrand: Bokbyen forlag.
 • Kostøl, Sissel E. (2002): Å i sava! En undersøkelse av utviklingen av enkelte trekk i kristiansandsdialekten. Kristiansand: Hovedfagsoppgave ved Høgskolen i Agder.
 • Røsstad, Rune (2008): Den språklige røynda. En studie i folkelingvistikk og dialektending i austre Vest-Agder. Oslo: Novus forlag.
 • Skjekkeland, Martin (2003): “Kontakt over havet” i Årbok 2003 Impulser. Kristiansand: Vest-Agder Fylkesmuseum.
 • Torp, Arne (1986): Landvikmålet - eit norsk skagerrakmål. Grimstad. Landvik historielag.
 • Vannebo, Kjell Ivar (2006): Katta i sekken og andre uttrykk. Oslo: Cappelen.
 • Wangensten, Boye (red) (1992): Bokmålsordlista. Rettskrivingsordliste for skole, hjem og kontor. Oslo: Universitetsforlaget.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar