Ord og udtrykk

Her er ei liste over ord og udtrykk med blaude konsonanter. Har du kommentarer eller ord som ikke er med på lista, legg inn ein kommentar her.

abe
abekatt
abelsin
abelsinbåd
abelsinjuice
abelsinskall
aberi
abeskrekk
abestreg
ad
adskillelse
adskillig
adskilthed
adspre
adspredelse
adspredthed
adventsabelsin
age
agebakke
agebrett
allvider
altedende
ansøge
arbeiderstrøg
arbeidsmåde
arbeidsomhed
arvelighed
avbryde
avbrydelse
avsondrethed
avvig
avvigelse
avvigende
avviger
badekåbe
bag
bage
bagen
bagenfor
bagenfra
bagepulver
bager
bageri
bagerst
bagevare
bagfram
baggrunn
baghjul
bagholdsangreb
baghånd
bagsnakke
bankuddrag
barnebog
barnedåb
barskab
beg
begreb
begrebsdannelse
begribe
begsømstøvler
beide
beidedyr
beidemakk
beideområde
bekvemmelighed
berige
berigelse
berømthed
bespottelighed
bestandighed
bestemthed
besværlighed
besynderlighed
bevegelighed
bid (bede)
bide
bidende
bidvis
bindestreg
bismag
blaud blød
blaudaktig
blauddyr
blaude
blaudhed
blaudis
blaudkage
bleig (bleg)
bleige
bleigfeid
bleigfis
bleighed
bleigne
bleignebb
blodomløb
blodsuger
blødaktighed
bod
bodlegge
bog
boganmeldelse
bogbinder
bogettersyn
bogfink
bogføring
boghandler
boghylle
boghøst
bogorm
borgerskab
brannmaneid
brevåbner
brogete
brug
bruge
brunstighed
brusåbner
bryde
bryder
bråde
brådebrann
bråg
bråge
brågete
brågmager
brøyde
brøydebil
bursdagsselskab
båd
bådhavn
bådplass
bådribe
bådsenter
bøde
bøg
bøgetre
cruiseskib
deilighed
destruktivited
dige
digemyr
djervhed
dovenskab
drab
drebe
dredenhed
drid
dride
drukkenskab
dråbe
dråbesmitte
dug
duge
dumhed
dåb
dåbsfølge
døbe
døbefont
dørhåndtag
døråbner
e-bog
eble
eblekage
eblemos
ebleslang
ebletre
edanes
ede
edegilde
edruelighed
eggehvide
eig (eg)
eige
eigefad
eigenødd
eigetre
ekteskab
elveløb
endeløshed
ertekrog
etterladenskab
ettersleb
ettersøging
fabrikkpibe
faenskab
fagkunnskab
feid (fed)
feide
feidhed
fiskebåd
fiskeflåde
fiskekage
fjellvåg
flad
flade
fladlus
flag
flasketud
floge
flogete
flyd
flyde
flydevest
flydskjema
flydsone
flyselskab
flåde
fløde
flødeis
flødekaramell
fod
fodball
fodballbane
fodballdrakt
fodballmål
fodballspiller
fodblad
fodgjenger
fodnode
fodsopp
fodsåle
forbege
forbrug
foregribe
foregribelse
foretag
forfengelighed
forgjengelighed
forkjærlighed
forlade
forladelse
formiddagsmad
forsmag
forstandighed
forsøg
forsøge
fredspibe
frogost
fud
fuglemad
fugleneg
fyrbøder
føyg
føyge
gab
gabe
gabestokk
gabete
gadelykt
gadelys
garderobeskab
garnbøding
geib
geibe
geiben
geid
geide
geidebukk
geidekilling
geiderams
geidost
gjede
gjeder
gjedord
glassbråd
glassmaneid
glibe
gluden
gludenfri
godfod
graud grød
graudgryde
gribbar
gribe
gribende
grinebider
grob
grokjødd
gryde
grydeklud
grydelåg
grynegraud
gråd
gråde
gud
gudekyss
gullerod
gullerodbrun
gullerodkage
gyde
gyding
gåde
gådefull
gårdsbrug
hage
hagekors
hageparantes
hagespiss
hasselnødd
havgab
hede
hedebølge
hedvin
heid hed
helvede
hemmelighed
hengebugsvin
hob
hobe
hug
hvede
hvedeåger
hvid
hvidhed
hvidhval
hvidløg
hvidsnipp
hvidstrubeseiler
hvidvaske
hvidvasking
hvidveis
håb
håbe
håblaus håbløs
håblaushed
håbløshed
håndbag
håndtag
informasjonsflyd
ingefærrod
innflyde
innflydelse
innflydelsesrig
inngreb
inngribe
inngriben
innkjøb
innkjøber
innmad
innskyde
innskydelse
isbid
isflag
isgullerod
jordbærkage
juleabelsin
juledug
julegade
juleneg
julenødd
juleselskab
kaffidråbe
kaffigrud
kage
kagebu
kagemons
kameraovervåge
kameraovervåging
karakterdrab
kirkeskib
kjage
kjellerbod
kjennskab
kjærlighed
kjærlighedsbrev
kjærlighedserklæring
kjøb
kjøbe
kjøbebrød
kjøbekraft
kjøbesenter
kjøbestopp
kjødd
kjøddmeis
kjøddsuppe
kjøkkenklud
klabbe
klesklybe
klud
klybe
klybedyr
knag
knage
kneb
kneben
knibe
kniben
kniberi
knibetang
knob
knod
knode
knoge
knogesuppe
knude
knudete
knudethed
kobber
kobe
koge
kogebog
kogegrob
kogekar
kogheid
kriddhvid
krog
krogbøyd
krogete
kryb
krybdyr
krybe
krybinn
krybskytter
kråge
krågebolle
krågetær
krøge
kug
kunstløb
kveldsmad
kyd
kyde
kåbe
kåbelomme
kåd
kådhed
laboratorieforsøg
lad
lade
ladhans
ladhed
ladmannsliv
ladside
lage
lakrisbåd
lakrispibe
landbrug
landingsstribe
landskab
lastebåd
lebe
lebepomade
lebestift
legdommer
legpredikant
leide (lede)
leideaksjon
leidemannskab
leige (lege)
leigen
leigetøy
leigetøysbutikk
leilighed
leilighedsdiktining
lengdeløb
lide
liden
lidenhed
lidenskab
lig
lige
ligegyldig
ligegyldighed
ligestilling
ligestillingsarbeid
lommebog
lud
lude
ludefisk
luden
ludende
ludfattig
ludring
ludrygga
luftskib
luge
lyde
lydighed
låd
låde
låden
låg
løb (løyb)
løbe
løber
løbeseddel
løbetid
løg
løgsuppe
mad
madbede
madfad
madgladhed
maneid
marikåbe
middagsmad
mod 
morgenkåbe
morgenmad
mulighed
musepeger
myg mjug
myghedo
mygner
mygplast
måbe
måbete
måde
mådehold
mådeholden
mådeholdenhed
mådelig
måge
mågeegg
mågereir
mødeberømthed
mødeplager
mødeplikt
møderom
nagen
nagenbad
naud
nauden
nebe
neg
nod
node
nodeapparat
nodehefte
nodepapir
nodestativ
nybe
nyde
nydelse
nyhed
nyhedsoppdatering
nyhedssending
nødd
nøddebrun
nøddeknekker
nøddeskrige
nøde
odder
ombrug
omhyggelighed
omsvøb
omtåga
oppholdstilladelse
oppkog
oppløb
oppskaga
oppskyding
oppsøge
oppvågning
overbegreb
overflødighedshorn
overforbrug
overoppheda
overskydende
overvåge
overvågning
parkeringsbod
pebber
pebberbøsse
pebberkage
peg
pege
pegebog
pegefinger
peger
personlighed
pibe
pibekonsert
piberenser
piberøyg
pibeskab
pibestilk
pibete
pibetobakk
pige
pigekyss
plade
pladearbeider
pladebar
plattfod
pode
prisuddeling
pseudovidenskab
pude
pudekrig
pudevar
pålidelig
pølseklybe
quizzleg
rab
rabe
rabete
rag
rage
ragfisk
ragrygga
rakettoppskyding
ramaskrig
rampestreg
raude
rauding
reb
rege ræge
regndråbe
regved
reiseselskab
ribe
ribete
rig
rigdom
rigelig
rigfolk
riging
risgraud
robe
robete
rod
rode
rodekopp
rodfast
rodflette
rodfrukt
rodgrønnsager
romskib
rude
rudeknuser
rudete
rusmisbrug
rusmisbruger
råde
rådne
råg
råge
røbe
rødbede
rødløg
rødstrube
røyg (røg)
røygdykker
røygebein
røygelse
røygeri
røyging
røygvarsler
sag
sagbrug
sagprosa
salmager
saltlage
sebe såbe
sebevann
sebevask
sede
sedefødsel
seilbåd
sellerirod
selskab
selskabsreise
semulegraud
sidde
siddeplass
sig
sige
sigemyr
sjøsygetablett
skab
skage
skattefud
skib
skibe
skid
skidden
skide
skiftenøggel
skiløber
skode
skomager
skrabe
skrig
skrige
skrigerunge
skrod
skrode
skrodhaug
skryde
skrydepave
skrøbelig
skude
skyde
skydebane
skyskraber
skåde
skøyde
skøydeledning
skøyerstreg
skøyteløb
slag
sleb
slebe
slibe
slibestein
slid
slide
sliden
slidesterk
slig
slug
slughals
smag
smage
smagebid
smagsløg
smeig
smeige
smeigedag
småbruger
småkage
smålåden
smøremyg
sneib
snibe
snige
snigete
sniginnføre
snob
snog
snoge
snude
snudebille
snyde
snyderi
snydeskaft
sob
sobe
sobelime
sod
sode
sodete
sodethed
solkrog
solstribe
spag
spagne
spege
spegemad
spigger
spigre
spissnudefrosk
spissrodgang
spjåg
spjåge
spjågete
spradefodfrosk
sprage
spreg
spreging
sprig
sprige
språg
språgforsker
språgmektig
språgvidenskab
stage
steige
steigepanne
steigespade
stribe
stribefisk
stribegnu
stribestakk
stribete
strube
strubehode
strubetag
strygebrett
strygejern
stub
stubbratt
stube
stubebrett
stud
styrkedråbe
ståg
ståge
støyb støb
støybe
støyberi
støyd (stød)
støyde
støydfanger
sveib
sveibe
svig
svige
svøb
svøbe
syg
sygdom
sygdomsforebygging
sygebil
sygehus
sygepleier
sygeseng
sykkelsede
såbe sebe
såbeboble
såbeopera
sød
sødmad
sødsag
søg
søge
tab
tabe
tag
taghøyde
tagrenne
tagstein
tefad
tilfeldighed
tilgjengelighed
tillid
tillidsfull
tjenesteydende
tog
tosomhed
tredve
treenighed
troskab
trud
trudmunn
tud
tude
tyddebær
tyde
tåbe
tåbelig
tåbelighed
tåde
tådeflaske
tådelam
tåge
tålmodighed
tømmerfløding
ud
uge
ugedag
umage
underbegreb
understrege
understrygning
undersøge
undersøgelse
undervannsbåd
unnlade
unnladelse
unnladelsessynd
unnvige
unnvigelsesforsøg
upålidelig
urokråge
usmag
vadder
vag
vage
valnødd
vaskeklud
veide (vede)
veig
veige
vibe
vide
viden
videnskab
videnskabskvinne
videnskabsmann
vider
vidne
vidnemøde
vig
vige
vigeplikt
vinkelsliber
vinåbner
våben
våbenskjold
våge
væbne
weekendkage
ydder
yde
ydelse
yder
ydmyg
ydmyghed
ydringsfrihed
zylofonbråg
åben
åbenbart
åbenhjertig
åbenhjertighed
åde
åger
åretag
årsag
ærerig
ærlighed
øge
øgning
ørefig
øyelågUdtrykk:

Alle i hob
Bare bog gjør ingen klog
Bide i det sure eblet
Bide i grasset
Danse etter noens pibe
Det er håb i hengende snøre
Dride og dra
Dride på draget
Dride seg ud
Er man med på legen får man tåle stegen
Frekkhedens nådegave
Få kalde fødder
Gi på båden
Gå over stregen
Gå spissrodgang
Ha en rev bag øret
Ha noen år på bagen
Henge med geiben
Hobe seg opp
Holde fingrene av fadet
Holde kogen
Hundre og ett er ude
I lige måde
Ikke henge på greib
Ikke være tapt bag ei vogn
Kaste noe på båden
Kjenne si besøgelsestid
Kjøbe katta i sekken
Klabbe til noen
Klamp om foden
Koge suppe på ein spigger
Koloss på leirfødder
Krage søger mage
Krig og krog
Krybe til korset
Kryss i taget
Lade som ingenting
Leg og lærd
Lida tue kan velte stort lass
Lig i lasten
Lige barn leger best
Løbe hornene av seg
Miste modet
Måge Stefan
Nød lærer nagen kvinne å spinne
Om forladelse
På fallrebet
På stående fod
Rette bager for smed
Ribe i lakken
Ryge av pinnen
Sannheden i et nøddeskall
Seile med lig i lasten
Sette alle kluder til
Sette foden ned
Sidde på gjerdet
Skille klinten fra hveden
Skomager blived din lest
Skrive seg bag øret
Skumme fløden
Skyd ikke på pianisten
Skyde ei hvid pil etter noe
Skyde spurv med kanoner
Slippe katta ud av sekken
Sluge kameler
Smagen er som bagen
Stage ud ein kurs
Sy puder under armene
Så fillene fyger
Ta kaga
Ta med ei klybe salt
Tab og vinn med samme sinn
Tabe ansikt
Takk for maden
Treffe spiggeren på hodet
Tørr bag ørene
Ud på tur aldri sur
Vide hvor skoen trykker
Væbna til tennene
Være heilt bag mål
Være ille til mode
Være nauden
Være under åget
Være vennligheden sjøl

3 kommentarer:

  1. Listen begynner med abe, men mangler fleibende? Venstrehåndsarbeid!

    SvarSlett
  2. Følår du glømmår ræg. Javel/javæl savnår æ åsså, selv om det er en sammentrægning av ord. Får spørsmål når æ sier ronse, ronsestativ til folk udenbys fra. Tean i tanga. Æ æ Start-fan

    SvarSlett